Meklet:   
Apsveikumi
Jaunumi
Par mums
Fotogalerija
Partneri
Kursi
Anketa
Pārstāvības
Kontakti
 


Izlaidums 20.02.2009

Izlaidums 11.10.2019

Izlaidums 28.02.2020
   Jaunumi

   Jautājums par kadru kvalitatīvu sagatavošanu darbam transporta tirgū   

 

Pēdējā laikā daudz runā par to, ka transporta nozarē trūkst kvalificētu speciālistu. Kā zināms, šis trūkums izjūtams visos līmeņos, sākot no autovadītājiem un beidzot ar augsti profesionāliem loģistikas un informācijas tehnoloģiju speciālistiem. Līdz ar to aktuāls kļūst jautājums par kadru kvalitatīvu sagatavošanu darbam transporta tirgū.
Par galvenajām tendencēm šajā jomā «Transportweekly Latvia» sarunājas ar Latvijas Transporta un sakaru institūta (TSI) zinātnes un attīstības prorektoru Igoru Kabaškinu.
Izglītības un zinātnes integrācija
Pēc Igora Kabaškina teiktā, viens no institūta galvenajiem uzdevumiem šobrīd ir izveidot kopīgu vidi izglītībai un biznesam. Līdz šim daudzas augstskolas speciālistu sagatavošanā ir atpalikušas no reālās dzīves, un tas ir gluži saprotami, jo ar novēlošanos tiek apzinātas jaunās tendences biznesā, īpaši jau, ja mācībspēki paši šajos procesos nepiedalās.
Par TSI neapstrīdamu priekšrocību šai gadījumā uzskatāms fakts, ka daudzi institūta mācībspēki ir ne tikai teorētiķi, bet arī pieredzējuši praktiķi. No vienas puses, tas ļauj studentiem sniegt reālā dzīvē sakņotas zināšanas, nevis novecojušas grāmatu patiesības, kuras gadu desmitiem tiek aprakstītas mācību literatūrā, bet neiztur pārbaudi praksē. No otras puses, tāda pieeja palīdz pašiem mācībspēkiem sistēmiski apzināt un pa jaunam paraudzīties uz biznesu, kurā viņi darbojas.
– Piedaloties dažādos projektos un sadarbojoties ar daudziem uzņēmumiem, mēs cenšamies savus darbiniekus un studentus iespējami integrēt tirgus procesā, – skaidro I. Kabaškins. – Mēs uzturam ciešas neformālas attiecības ar daudzu kompāniju vadītājiem. Daļa no viņiem apzinās, ka nav iespējams, kādu dienu ierodoties augstskolā, dabūt gatavu speciālistu, ka speciālistu vajag iepriekš sagatavot un adaptēt konkrēta uzņēmuma specifikai. Ļoti priecājamies, ka mums šobrīd ir tāda iespēja.
Ņemot vērā situāciju valstī, kad tik ļoti trūkst galvu un roku, pēc labi sagatavotiem un darbā ieinteresētiem jauniešiem ir liels pieprasījums, un viņiem paveras labas perspektīvas. Tagad studentiem jau ir iespēja pašiem izvēlēties darba vietu.
Reizē mācības un darbs
Augstskolu beidzēji ir plaša profila speciālisti. Piemēram, transporta speciālisti ir pieprasīti gan ostās, gan dzelzceļa transportā, gan autotransportā, gan noliktavu biznesā. Taču katrā no šīm jomām ir sava specifika, likumdošanas bāze un tehnoloģijas, tāpēc, jo ātrāk students tiek «iestatīts» konkrēta uzņēmuma darbībai, jo labāk sagatavotu darbinieku pēc augstskolas beigšanas saņems darba devējs.
– Tā kā Latvijas likumi neaizliedz papildināt mācību programmas ar jauniem priekšmetiem vai zināmās robežās tos mainīt, lai studenti iespējami pilnīgāk atbilstu nākamā darba devēja prasībām, mēs to arī darām. Sistemātiski tiek sagatavotas arī jaunas, laikmeta prasībām atbilstošas programmas.
Pastāv vēl viena kadru sagatavošanas iespēja, par kuru līdz šim ir maz runāts, proti, otrā augstākā izglītība. Kā liecina Eiropas statistika, tikai aptuveni 12 procentiem transporta sfērā strādājošo cilvēku ir profesijai atbilstoša izglītība, pārējiem speciālās izglītības nav, un tas viņus mudina atkārtoti stāties augstskolā un mācīties paralēli darbam.
TSI ir vairākas uz pieaugušo auditoriju orientētas programmas. Tā kā gados vecākiem studentiem ir ērtāk koncentrēties uz vienu tematu, mācību moduļi ir veidoti pēc principa «1 mēnesis – 1 programma» un mācības ir maksimāli tuvinātas darba režīmam. Vienmēr vērā tiek ņemta cilvēka iepriekšējā izglītība: ja viņš jau ir apguvis kādus no programmā ietvertajiem priekšmetiem, viņam tos var ieskaitīt. Līdz ar to mācību laiks ir īsāks, nekā iegūstot pirmo izglītību.
Prakse – labākā skola
Šai gadījumā parasto eksāmenu vietā tiek izmantota Case Study sistēma – reāli darba uzdevumi. Tādējādi cilvēks attīsta spēju patstāvīgi un kompetenti risināt savas darba problēmas, bet pasniedzējs iegūst pilnīgāku priekšstatu par reālo biznesu, kas turpmāk palīdz viņam darbā ar dienas programmu studentiem.
Profesionālajam akadēmiskajam personālam piemīt tāda laba īpašība kā spēja viegli pielāgoties jaunām vēsmām un adaptēt fundamentālās teorētiskās zināšanas atbilstoši progresīvajām tendencēm.
– Starp citu, visi projekti, kuros mēs piedalāmies, ļauj izsekot jaunākajām idejām. Būdami iesaistīti daudzos reālos procesos, konsultējot privātās kompānijas un pildot lokālus Rīgas pilsētas un citu reģionu pasūtījumus, mēs gūstam priekšstatu par visām norisēm transporta sfērā un nosakām tās attīstības tendences, – saka profesors Kabaškins. – To sekmē arī mūsu dalība starptautiskos pasākumos – konferencēs un semināros, kas arī ir kļuvusi par labu skolu mūsu studentiem.
Būtībā ir ļoti svarīgi, lai nozarē strādātu cilvēki, kas ir ieinteresēti augt un attīstīties, tāpēc ka ir skaidrs: jo no augstākām sistēmiskām pozīcijām speciālists skata problēmu, jo mazāk kļūdu viņš pieļauj darbā un jo efektīvākus lēmumus pieņem. TW

  

 

 
« « back

 
 
  Created by ART Design Studio