Meklet:   
Apsveikumi
Jaunumi
Par mums
Fotogalerija
Partneri
Kursi
Anketa
Pārstāvības
Kontakti
 


Izlaidums 20.02.2009

Izlaidums 11.10.2019

Izlaidums 28.02.2020
   Jaunumi

   Autovadītājs:nestandarta dzīvesveids(Nobeigums.Sāk.„KTV”6.nr.)   

Piedāvājam lasītājiem sarunas ar Latvijas Transporta savienības prezidentu Vladimiru Zvonarevu izklāsta turpinājumu. Sarunas temats – iespējas atrisināt pēdējos gados tik ļoti samilzušo autovadītāju deficīta problēmu komerciālo autopārvadājumu nozarē. 

  Saglabāt autovadītājus un biznesu

 Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā inflācija ir kļuvusi intensīvāka, daļēji arī tāpēc, ka pieaugušas uzņēmēju izmaksas. Nav šaubu, ka ar laiku mēs sasniegsim ES „veco” dalībvalstu līmeni, bet pagaidām mums jāvadās pēc tās situācijas, kāda pie mums izveidojusies. Tikai kompleksa autovadītāju sagatavošanas programma, ko kopīgi realizē valsts un privātās struktūras, var dot reālus rezultātus.

  Lai nesagrautu autotransporta nozari, kas dod stabilus ienākumus valstij, un saglabātu pārvadājumu konkurētspēju, nedrīkst pieļaut tās kļūdas, kas kļuva par cēloni labi sagatavotu, kvalificētu

 Risinājumu piedāvā jūras nozare

 Kad kļuva skaidrs, ka vistiešākajā veidā ir apdraudēta svarīga tautsaimniecības nozare, valsts sāka meklēt iespējas to saglabāt, tai skaitā tika pieņemti grozījumi attiecīgajā Jūras kodeksa pantā, kas stimulē tiesisko attiecību veidošanos starp jūrniekiem un viņu darba devējiem un sociālo garantiju piešķiršanu jūrniekiem. Tas nodrošināja zināmu atdevi arī valstij, kurā dzīvo viņi un viņu ģimenes un kuras infrastruktūru viņi izmanto, uzturēdamies krastā. Jūrniecības nozares piemērs liecina, ka neko vairs nevajag izgudrot, autotransporta kompānijas varētu izmantot jūras kruinga kompāniju izstrādāto un pārbaudīto shēmu. Tātad, ja Krievijas pārvadātājs iegūst Latvijas vīzu uz vienu gadu, viņam jādod tiesības ar šo vīzu strādāt 180 dienas bez speciālās darba vīzas un bez pagaidu uzturēšanās atļaujas noformēšanas.

 Vēl atliek precizēt, ka ar šo vīzu Krievijas autovadītājs drīkst veikt tikai starptautiskos pārvadājumus, vismaz divas trešdaļas no paredzētā darba laika atrazdamies ārpus Latvijas.

 Šoferis saņem arī Eiropas Savienības attiecīgajā regulā trešo valstu pilsoņiem noteikto autovadītāja atestātu, kas dod viņam tiesības legāli strādāt Eiropas Savienības valstīs.

 Tādējādi mēs divus trīs gadus būtu atrisinājuši minēto problēmu, līdz pirmos rezultātus sāktu dot autovadītāju sagatavošanas valsts programma.

  Viesstrādnieki nav lētais darbaspēks

 Vairāku gadu laikā Latvijas Transporta savienība ir uzkrājusi solīdu pieredzi, palīdzot Krievijas uzņēmējiem, kuriem šeit ir transporta bizness un kuri noformē autovadītājus legālam darbam Eiropas Savienībā. Jāatzīst, ka pastāvošā uzaicināto viesstrādnieku pieņemšanas kārtība ir diezgan sarežģīta, bet laikam jau pamatota, jo visi vēlas saņemt gan labu algu, gan stabilas sociālās garantijas.

 Viesstrādnieku uzaicināšana un pieņemšana darbā ir ilgs, darbietilpīgs un ar prāviem finanšu izdevumiem saistīts process. Pirmkārt, vairāk nekā 400 latu jāmaksā par speciālista uzaicināšanu, bet pirms tam vēl jāsaņem apstiprinājums, ka Latvijā tiešām ir grūti atrast attiecīgās specialitātes pārstāvjus. Otrkārt, autovadītājam jāgarantē vismaz 200 latu liela alga. Bet tam ir kāds negatīvs aspekts: vietējie autovadītāji var izrādīt neapmierinātību ar to, ka transporta kompānijas vispirms ņem vērā uzaicināto darbinieku intereses un nepievērš pietiekamu uzmanību pašmāju cilvēku sociālo apstākļu uzlabošanai. Un tas savukārt nozīmē, ka pēc diviem gadiem, kad tiks atvērtas ES robežas, ne viens vien autovadītājs vēlēsies pamest Latviju, lai baudītu sociālos labumus citās valstīs (piemēram, mūsu autovadītāji, pārvadādami kravas maršrutos no Vācijas uz Itāliju un Franciju un atpakaļ, Vācijā vidēji saņem 1600 – 1700 eiro mēnesī, bet Vācijas autovadītājs par tādu pašu darbu saņem vairāk nekā 2000 eiro). 

 Protams, lai realizētu minēto shēmu, vajadzēs izveidot darba grupu, iekļaujot tajā pārstāvjus no kompetentām struktūrām, tai skaitā Satiksmes ministrijas, Autotransporta direkcijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes u.c. Bez tam, lai optimāli izmantotu viesstrādnieku pakalpojumus, jāizstrādā vienkāršota kārtība viņu iekārtošanai darbā. To varētu aizgūt no Lietuvas, tomēr labāk būtu izstrādāt pašiem savu, ņemot vērā iekšējās politiskās un ekonomiskās īpatnības.

 Izvēlēties profesiju jaunībā...

 Viss iepriekš teiktais liecina, ka tikai kompleksa autovadītāju sagatavošanas programma, ko valsts realizē sadarbībā ar privāto iniciatīvu, var palīdzēt atrisināt šo problēmu.

 Faktiski Latvijā jau ir struktūra, kurai pilnībā var uzticēt šādas kompleksas programmas realizāciju. Šī struktūra teicami sevi apliecināja digitālo tahogrāfu ieviešanas gaitā (nebija daudz tādu, kas vēlētos darīt šo sarežģīto darbu, kas faktiski bija jāsāk no nulles). Runa ir par Autotransporta direkciju, kas uzņēmās finansiālās un organizatoriskās rūpes, darba praktisko daļu – tahogrāfu uzstādīšanu un apkalpošanu – uzticot privātai akreditētai kompānijai.

  Paredzēts arī izdarīt grozījumus E un DE kategorijas autovadītāja apliecības saņemšanas noteikumos, proti, samazināt vecumu, kādā šīs kategorijas var iegūt. Divdesmit viena gada vecumā lielākā daļa jauniešu profesiju jau ir izvēlējušies, tāpēc, kā kļuvis zināms, tiek gatavots lēmums, ka kategoriju, kas dod tiesības vadīt lielas kravnesības transportlīdzekļus, varēs iegūt no astoņpadsmit gadu vecuma.

 Latvijas loģistika Krievijā

 Diemžēl daudzi transporta kompāniju vadītāji ar lielu stāžu nenovērtē, cik lietderīga un perspektīva ir šī programma, viņus galvenokārt interesē iespēja nodot tālāk biznesu, nevis tā turpmākā attīstība...

 Nav noslēpums, ka Krievijas transporta nozarē situācija var mainīties: tiklīdz radīsies iegansts samazināt transportlīdzekļu importa nodevu, uzreiz palielināsies starptautisko pārvadātāju un transportlīdzekļu skaits. Un tad ārvalstu (tai skaitā Latvijas) pārvadātāju daļa Krievijas kravas autopārvadājumu tirgū, kas šobrīd ir 63%, var ievērojami samazināties. Tāpēc Latvijas Autotransporta savienības Zinātniskais transporta un loģistikas mācību un konsultāciju centrs ir izstrādājis projektu Latvijas transporta centra izveidei Krievijas Federācijā. Runa ir par loģistikas centru, kas nodrošinātu atbalstu Latvijas kompānijām, kuras strādā Krievijas tirgū un ir noraizējušās par iespēju zaudēt daļu šā tirgus gadījumā, ja kravu pārvadājumus uz/no Krievijas veiks pašas Krievijas un ārvalstu pārvadātāji pēc paritātes principa.

 Kur meklēt labus autovadītājus...

 Minētā projekta ietvaros paredzēts izveidot rekrutēšanas kompāniju Krievijas autovadītāju pieņemšanai darbā Latvijā. Taču pats pēc savas pieredzes ar pilnu pārliecību varu teikt: alojas tie, kas domā, ka Krievijas pārvadātāji visi kā viens karsti vēlas strādāt Baltijas valstu tirgū. Maskavas un Pēterburgas transporta kompānijas savu autovadītāju darbu apmaksā ne sliktāk kā Latvijā. Varbūt transportlīdzekļi viņiem ir vecāki, bet cilvēki strādā pašu mājās, un tad, ja nav finansiālu priekšrocību, tas ir ļoti būtisks faktors. Un ir taču skaidrs, ka profesionāli autovadītāji, turklāt vēl „bez kaitīgiem ieradumiem”, visur ir pieprasīti, tāpēc galvenokārt nāksies rēķināties ar citiem Krievijas reģioniem.

 Un vēl viena lieta: vairākumā gadījumu, runājot par autovadītāju deficītu, patiesībā runa ir par labu, pieredzējušu darbinieku trūkumu, tādu, kuru prasmi apliecina gan nevainojama reputācija, gan profesionālās kompetences sertifikāts (CPC). Zinātniskais transporta un loģistikas mācību un konsultāciju centrs ir gatavs piedalīties autovadītāju un menedžeru sagatavošanā starptautiskajiem pārvadājumiem, pēc mācību pabeigšanas izsniedzot viņiem CPC. 

  

 

 
« « back

 
 
  Created by ART Design Studio