Meklet:   
Apsveikumi
Jaunumi
Par mums
Fotogalerija
Partneri
Kursi
Anketa
Pārstāvības
Kontakti
 


Izlaidums 20.02.2009

Izlaidums 11.10.2019

Izlaidums 28.02.2020
   Jaunumi

   2006. gads: profesionālās izglītības rezultāti   

Latvijā darbojas trīs centri, kuros sagatavo eksāmena kārtošanai, lai iegūtu profesionālās kompetences sertifikātu, kas saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu ir nepieciešams, lai saņemtu licenci, kura dod tiesības nodarboties ar iekšzemes un starptautiskajiem kravas un pasažieru autopārvadājumiem. Atbilstoši šai direktīvai pamats licences saņemšanai uzņēmumam ir trīs nosacījumi – finansiālā pietiekamība, laba reputācija un atbildīgā persona (organizators), kas ieguvis profesionālās kompetences sertifikātu. Speciālistus, kompāniju vadītājus, menedžerus, uzņēmumu transporta struktūrvienību, departamentu vadītājus eksāmeniem sagatavo trīs iestādes – Rīgas Tehniskā universitāte, Zinātniskais mācību konsultatīvais transporta un loģistikas centrs (ZMKTLC) sadarbībā ar Transporta un sakaru institūtu (TSI) un Latvijas auto mācību konsultatīvā sabiedrība.

 Pēc Autotransporta direkcijas un Satiksmes ministrijas atzinuma, pirmo vietu šai sektorā pamatoti ieņem Zinātniskais mācību konsultatīvais transporta un loģistikas centrs, kas organizē kursus ne tikai Rīgā, bet arī Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī. Rīgā kursi notiek katru mēnesi, jau sagatavots liels skaits speciālistu, kuri sekmīgi nokārtojuši eksāmenu.

 Latvijas auto mācību konsultatīvās sabiedrības un ar šo zīmolu strādājošās asociācijas Latvijas auto statuss nav īsti saprotams, jo Latvijas auto mācību konsultatīvā sabiedrība ir maksātnespējīga. Tur strādā administrators, kam jāpieņem lēmums par sabiedrības sanāciju vai likvidāciju.

 Divas oficiāli strādājošās iestādes – RTU un ZMKTLC – kopumā sertifikāta iegūšanai ir sagatavojušas 720 pārvadātāju. Sakarā ar to, ka 2009. gada maijā spēkā stāsies Eiropas Savienības noteikumi par iekšzemes, t.i., kabotāžas pārvadājumu, tirgus atvēršanu, ZMKTLC sagatavo tikai starptautiskos autopārvadātājus. Jaunās prasības iekšzemes pārvadātājiem aizvien vairāk līdzinās tām prasībām, kas tiek izvirzītas starptautiskajiem pārvadātājiem. Tas attiecas gan uz regulu, kas nosaka autovadītāju darba un atpūtas režīmu Eiropas Savienībā, gan citiem noteikumiem.

 Kā pastāstīja ZMKTLC direktors Vladimirs Zvonarevs, centrs plāno jau februārī sākt speciālistu sagatavošanu arī citiem transporta veidiem, vispirms jau matrožus un motoristus jūras pārvadājumiem. Kursi notiks uz TSI bāzes. Tas ir TSI un ZMKTLC kopprojekts. Ir arī citi projekti, bet par tiem vēl pāragri runāt, kamēr nav saņemtas attiecīgas atļaujas utt. Transporta un tranzīta tirgum tiks piedāvātas interesantas transporta un loģistikas programmas, kurām, šķiet, atradīsies ne mazums lietotāju.

 Stāsta Dace Krēsliņa, L R SaM Autotransporta Direkcijas sertificēšanas inspektore

 Lai saņemtu, pagarinātu vai pārreģistrētu uz jaunu termiņu licenci, pieprasītājs kā vienu no dokumentiem iesniedz profesionālās kompetences sertifikātu. To nosaka LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 250 “Kārtība, kādā izsniedzami pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikāti”, kas pieņemti 2006.gada 4.aprīlī.

 Pārvadātājiem ir divas iespējas – mācīties pastāvīgi un kārtot Satiksmes Ministrijas eksāmenu, kā atbildīgai personai eksterni, jeb iziet no sākuma speciālos apmācības kursus.

 Kursus piedāvā trīs SM akreditētas iestādes – RTU, Zinātniskais mācību konsultatīvais transporta un loģistikas centrs, sadarbībā ar TSI un “Latvijas auto mācību konsultatīvā sabiedrība”. ZMKTLC organizē kursus arī Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Ventspilī. Satiksmes Ministrijas komisija tādā gadījumā brauc un pieņem eksāmenus tur. Pagājušā gada statistikas dati liecina, ka cilvēki sāk vairāk interesēties un izmantot šāda veida  kursus. Protams viņi vēlas labāk nokārtot eksāmenu, bet arī viņus interesē kursos sniegtā informācija. Pasniedzējs piedāvā materiālus un pievērš pārvadātāja uzmanību tieši tam, kas būs nepieciešams, lai veiksmīgi nokārtotu eksāmenu, stāsta par likumu un normatīvo aktu izmaiņām. Mācoties patstāvīgi ir diezgan grūti orientēties visā lielajā dokumentu klāstā. 80-85% kursu beidzēju nokārto eksāmenu ar pirmo reizi. Eksāmens sastāv no divām daļām, un eksterniem tiek dota iespēja kārtot eksāmenu vēlreiz, ja pirmajā reizē nenoliek vienu no tā daļām. Ja to neizdara arī ar otro reizi, tad ir jāiziet kursi.

 Strauji aug pieprasījums starptautisko kravu pārvadājumu jomā, pārvadātāji sāk saprast, ka nepietiek ar darbību vietējā tirgū. Daudzi līgumi tiek slēgti starp Baltijas valstīm, un tie jau skaitās starptautiskie pārvadājumi.

 Izsniegto profesionālās kompetences sertifikātu skaits periodā no 2005.gada 1.decembrā līdz 2007.gada 1.janvārim

 

Pārvadājumu veids

Skaits
Starptautiskie pasažieru un kravu pārvadājumi 158
Starptautiskie kravu pārvadājumi 1044
Starptautiskie pasažieru pārvadājumi 41
Vietējie kravu pārvadājumi 149

Vietējie pasažieru pārvadājumi

5
Kopā 1397

 

   Akreditētās iestādes, kas veic apmācību un sertifikātu skaits

 
Iestāde Skaits
ZMKTLC

565

no tiem studenti 108

“Latvijas auto mācību konsultatīvā sabiedrība” 456
RTU 155
Kopā 1176

 

 

  

 
« « back

 
 
  Created by ART Design Studio